Produkter og tjenester

Vannfiltre

 • Avherding (kalkfilter), reduksjon av jern, mangan, svovel, humus og dårlig lukt/smak
 • Nøytralisering av surt vann
 • Fjerning av slam og partikler (sand, grus etc)
 • Patronfiltre og filterpatroner

UV anlegg

 • Typegodkjente GENO UV apparater som benyttes i offentlige vannverk, bevertningssteder og næringsmiddelsindustrien.
 • Standard AQUA UV apparater for private
 • Standard Aqua UV apparater for offentlige basseng bad.

Kjemikalier

 • Salttabletter for avherdingsanlegg, Oksy-Pluss kjemikalier for jern / manganfiltre.
 • Klor produkter for desinfeksjon.
 • Generelle vannbehandlingskjemikalier.

Måle og testutstyr

 • Chematest måleapparat for klor og pH.
 • Visocolor testsett for energianlegg,
 • GENO testsett for kalkholdig vann.

RO anlegg

 • Utstyr for reduksjon av saltinnhold og en rekke andre stoffer i prosess- og forbruksvann.

Badeanlegg

 • Utstyr for vannbehandlingsanlegg og kjemikalier for offentlige- og private.
 • Grando sikkerhets og energitrekk.

Service

 • Reservedeler for Autotrol filterventiler. Filtermasse for alle typer filtre.
 • Montasje - og betjeningsmanualer.