Tjenester og utstyr for ditt vannanlegg

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller gode råd! PDF på produkter og bruksveiledninger finner du her

Kontakt oss

Vannfiltre

 • Avherding (kalkfilter), reduksjon av jern, mangan, svovel, humus og dårlig lukt/smak

 • Nøytralisering av surt vann

 • Fjerning av slam og partikler (sand, grus etc.)

 • Patronfiltre og filterpatroner.

UV-anlegg

 • Typegodkjente GENO UV-apparater som benyttes i offentlige vannverk, bevertningssteder og næringsmiddelindustrien.

 • Standard AQUA UV-apparater for private

 • Standard Aqua UV-apparater for offentlige basseng/bad.

Kjemikalier

 • Salttabletter for avherdingsanlegg, Oksy-Pluss kjemikalier for jern/manganfiltre.

 • Klorprodukter for desinfeksjon.

 • Generelle vannbehandlingskjemikalier.

Måle- og testutstyr

 • Chematest måleapparat for klor og pH.

 • Visocolor testsett for energianlegg,

 • GENO testsett for kalkholdig vann.

RO anlegg

 • Utstyr for reduksjon av saltinnhold og en rekke andre stoffer i prosess- og forbruksvann.

Badeanlegg

 • Utstyr for vannbehandlingsanlegg og kjemikalier for offentlige- og private.

 • Grando sikkerhets- og energitrekk.

Service

 • Reservedeler for Autotrol filterventiler. Filtermasse for alle typer filtre.

 • Montasje - og betjeningsmanualer.

PDF 

Her finner du PDF-filer på produkter, bruksveiledninger og sikkerhetsdatablader.